Üdvözlöm Önt a BISZK honlapján!

Kamaránk az 1995. évi CXIV. törvény által létrehozott köztestületi kamara. Igazságügyi szakértői tevékenységet az végezhet, aki Kamaránknak tagja. Tagságunkat a Főváros, továbbá Pest megye és Nógrád megye területén bejelentett, egyébként országos működési hatáskörű, és jelenleg kb. 1600 főnyi szakértői kar alkotja. Ez a létszám az országos igazságügyi szakértői létszámnak 40-45%-a és szakmailag minden szakterületet átfog.

Kamaránk működését alapvetően az 1995. évi CXIV. törvény, továbbá a közgyűlés, illetve küldöttgyűlés döntései és az általuk létrehozott szabályzatok határozzák meg. Az operatív munka az ügyvezetői feladatkört is betöltő Elnök vezetésével az Elnökségben, a titkárság munkaszervezetében, valamint az egyes bizottságokban és szakosztályokban folyik. Az igazságügyi szakértőkkel szemben esetlegesen érkező etikai panaszok ügyeiben a küldöttgyűlés által megválasztott, független Etikai Bizottság jár el.

Kamaránk tagjainak összessége hatalmas szellemi potenciált képvisel, hiszen 2000 tagunk szerteágazó szakmai ismeretanyaga és gyakorlata együttesen kiterjed az életnek szinte minden olyan területére, ahol szakkérdések, viták, vizsgálati feladatok felmerülnek. Feladatunk a bírósági és hatósági kirendelések ellátása, de ezen túl eleget teszünk a gazdálkodó szervezetek, illetve magánszemélyek megbízásainak is, peren kívül vagy per közben egyaránt.

Amennyiben honlapunk tanulmányozását követően kérdései merülnének még fel, szíveskedjék levélben, faxon, telefonon vagy e-mailben titkárságunkhoz fordulni.

Dr. Turán Zsolt
elnök